ČLÁNKY

Projev prezidenta republiky při diskusním kulatém stolu fóra „One Belt, One Road“

Projev prezidenta republiky při diskusním kulatém stolu fóra „One Belt, One Road“

pondělí 15.05.2017

Vážený pane prezidente, kolegové, dámy a pánové, 

projekt „One Belt, One Road" může bez jakýchkoliv pochybností znamenat obrovskou pobídku pro ekonomický růst, příliv nových investic a novou přidanou hodnotu.  Ale jeden aspekt byl během naší diskuse opomenut, jedná se o institucionální aspekt úzce propojený s názvem tohoto panelu - blízké politické partnerství a politická synergie. 

Dříve nebo později budeme pravděpodobně potřebovat nějakou formu řídící komise, která by koordinovala tento projekt. Není pochyb, že v případě Číny nebo Ruska je naprosto jasné, kdo bude členem této řídící komise. Ale co se týče Evropské unie, existuje tady malý problém. Znáte to, čím více partnerů, tím více komplikací. A pokud máme 28, nebo po brexitu pouze 27, partnerů, znamená to potíž. V této souvislosti se mi vždy vybaví ironická otázka Henryho Kissingera, jaké je telefonní číslo na Evropu. Stále máme 27 telefonních čísel. Proto si myslím, že tento fascinující projekt s sebou může jako nezamýšlený efekt přinést hlubší integraci Evropské unie, která je pořád více či méně dezintegrovaná, a brexit je pouze ukázkou této dezintegrace. 

Dámy a pánové, nás Čechy provází pověst největších skeptiků v Evropě, a proto mi dovolte nastínit několik návrhů, které se týkají odhadu rizika, neboť míváme tendenci mluvit pouze o možnostech, což je sice skvělé, jenomže existují i rizika projektů. Abychom se těmto rizikům vyhnuli, musíme být připraveni k jejich hluboké a opatrné analýze, k níž se zrovna hodí rámec navržené řídící komise. 

Závěrem mi dovolte poznamenat, že každý zde mluvil o vzájemně výhodné strategii, win-win. Dobře, ale existuje také vzájemně nevýhodná strategie, lose-lose. Dobrým příkladem této nevýhodné strategie je brexit. Všichni podepisujeme memoranda o porozumění, ale někdy jsou z nich spíše memoranda o neporozumění. Dovolte mi, abych závěrem nám všem, kteří tento projekt silně podporují, popřál, abychom podepisovali pouze memoranda o skutečném porozumění a vyhnuli se vzájemně nevýhodným strategiím. 

Děkuji Vám. 

Projev prezidenta republiky při setkání se zastupiteli Olomouckého kraje

Projev prezidenta republiky při setkání se zastupiteli Olomouckého kraje

24.09.2018
Vážený a milý pane hejtmane, vážení členové krajského zastupitelstva, dámy...

Rozhovor prezidenta republiky pro Blesk

Rozhovor prezidenta republiky pro Blesk

21.09.2018
  Co je to ono omezení inkluze, na němž se Váš tým spolu s ministrem školství shodl? Jde jen...