ČLÁNKY

Projev prezidenta republiky při China Investment Forum 2017

úterý 18.07.2017

Vážený pane tajemníku, vážení čínští přátelé a vážení čeští přátelé bez rozdílu národnosti, dámy a pánové,

dovolte mi, abych vám především poděkoval, že jste přišli. Chtěl bych konstatovat, že toto česko-čínské investiční fórum je zatím největší ve své historii, protože zahrnuje tisíc dvě stě účastníků, a jistě uznáte, že kdyby toto fórum nebylo úspěšné, pak by počet jeho účastníků klesal a nikoli rostl. 

Velmi si vážím toho, že v průběhu tohoto fóra budou uzavřeny další dohody v hodnotě několika desítek miliard korun, protože konec konců „pacta sunt servanda", jak říkali už staří latiníci, a každé úspěšné jednání má vrcholit právě podpisem přátelské a oboustranně splnitelné dohody. 

A konečně mi dovolte, abych s radostí konstatoval, že zítra vyjíždí vlak. Víte, jaký je to vlak? To je vlak, který bude výsledkem dnes podepsané dohody, vlak, který pojede po trase Hedvábné stezky a Česká republika se tímto způsobem zapojí do nejvíce fascinujícího projektu v moderní evropské i světové historii. Fascinujícího proto, protože náklady na tento projekt budou dvanáctinásobkem nákladů na Marshallův plán. 

Takže máme před sebou velmi dobrou perspektivu. Díky tomu, že se obě strany snaží překonávat překážky v našich vzájemných vztazích, které jsou někdy vyvolávány byrokracií, a ničím jiným než byrokracií, chtěl bych připít zatím jenom minerální vodou, ale pan tajemník ví, že před sebou máme sklenku červeného vína, takže si pak u stolu připijeme. 

Výborně. Takže, pane tajemníku, na Vaše zdraví, děkuji Vám, že jste přijel. Ať žije Čína. 

Projev prezidenta republiky při 17. schůzi Poslanecké sněmovny

Projev prezidenta republiky při 17. schůzi Poslanecké sněmovny

11.07.2018
  Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, vážený pane předsedo vlády,...

Projev prezidenta republiky při jmenování soudců obecných soudů

Projev prezidenta republiky při jmenování soudců obecných soudů

10.07.2018
  V původním scénáři bylo, vážená paní ministryně spravedlnosti, dámy...