ČLÁNKY

Projev prezidenta republiky před tiskovou konferencí při setkání s Heinzem Fischerem

Projev prezidenta republiky před tiskovou konferencí při setkání s Heinzem Fischerem

pátek 18.10.2013

Dámy a pánové,

dovolte mi, abych zde pozdravil svého dlouholetého přítele a prezidenta Rakouské republiky Heinze Fischera a poděkoval všem, kdo se přičinili o dobrou organizaci tohoto setkání. V první řadě mému příteli a hejtmanu Jihočeského kraje Jiřímu Zimolovi, ale také panu starostovi Českého Krumlova a mnohým dalším.

Jsem rád, že jsme se shodli na tom, že spolupráce mezi Jihočeským krajem a Plzeňským krajem a odpovídajícími regiony či kraji Rakouské republiky může sloužit jako příklad spolupráce obou našich zemí. Mluvili jsme jednak o tom, co může udělat centrální vláda, pan prezident Fischer vyjádřil zcela oprávněnou lítost nad tím, že se v průběhu posledních čtyř let nesešli např. rakouský a český ministr dopravy a možná i toho je důsledek, že neexistuje efektivní dálniční spojení jak mezi Brnem a Vídní, tak mezi Českými Budějovicemi a Lincem.

Mluvili jsme také o potřebě rozšíření visegrádské spolupráce. Samo Rakousku již před mnoha lety navrhlo strategické partnerství, dnes se obdobně hovoří o projektu Visegrad+ a já pevně věřím, že právě rozšíření visegrádské spolupráce o tak vyspělou a inspirativní zemi, jako je Rakouská republika, by přineslo nové silné impulsy Visegrádské čtyřce.

Shodujeme se v celé řadě zahraničně-politických otázek a oba dva máme vůli ke zintenzivnění naší spolupráce jak v ekonomické, tak kulturní oblasti. Chtěl bych, pane prezidente, vysoce ocenit význam rakouských investic v České republice, protože jsou to právě investice, které vytvářejí nová pracovní místa a snižují tak nezaměstnanost. A i když si vážím vysokého objemu obchodní výměny mezi oběma našimi zeměmi, chtěl bych ještě jednou poděkovat za to, že rakouští investoři nacházejí dobrou živnou půdu v České republice. Věřím, že tomu tak bude i nadále, a že tento příliv ještě zesílí.

Závěrem bych chtěl poděkovat organizátorům společné Zemské výstavy, kterou již navštívilo více než tři sta tisíc návštěvníků, a chtěl bych popřát těm, kdo usilují o kulturní výměnu mezi národy, jež mnoho staletí žily ve společném soustátí, chtěl bych jim poděkovat za jejich práci, která možná není tak viditelná jako práce prezidentů, ale která vytváří ono pověstné podhoubí, ony kořeny stromu, ze kterého vyrůstá naše spolupráce a naše přátelství.

Děkuji Vám za pozornost.

Projev prezidenta republiky při tiskové konferenci k ukončení návštěvy Moravskoslezského kraje

Projev prezidenta republiky při tiskové konferenci k ukončení návštěvy Moravskoslezského kraje

17.05.2018
  Vážený pane hejtmane, dámy a pánové, já bych rád úvodem poděkoval panu...

Projev prezidenta republiky na setkání se zastupiteli a starosty Moravskoslezského kraje

Projev prezidenta republiky na setkání se zastupiteli a starosty Moravskoslezského kraje

15.05.2018
  Vážený pane hejtmane, vážení členové krajského zastupitelstva, vážené...