ČLÁNKY

Projev prezidenta České republiky u příležitosti setkání s německými podnikateli

čtvrtek 20.09.2018

 

Dámy a pánové,

dovolte mi zahájit citací rakouského císaře Franze Josefa, který řekl americkému velvyslanci: „Mou povinností je chránit svůj národ před politiky." Já jsem také politik, ale jak bylo řečeno, jsem bývalý ekonom a chci zde mluvit jako ekonom, ne jako politik.

Pokud vím, v oblasti naší ekonomické spolupráce nemáme bohudík žádné problémy. Nemohu ale říct, že je to případ jiných zahraničních investic. Pamatuji jednoho amerického velvyslance, který mi řekl: „Ano, případ Boeing byla katastrofa, investice Boeingu v České republice - katastrofa." Je to citace amerického velvyslance. Tudíž mi dovolte promluvit o několika velmi jednoduchých principech. Myslím, že to bude prospěšné pro obě strany.

Samozřejmě vím, že v mé zemi jsou přibližně čtyři tisíce německých podniků, v Německu je jen okolo dvou set českých podniků - velmi zajímavá investice jedné české společnosti do hnědouhelných dolů v Lausitzu a také pekařská skupina a chemické podniky našeho premiéra, který taktéž není jen politikem, ale také podnikatelem.

Ale zpět k principům. Samozřejmě se do své země snažím přilákat zahraniční investice. To je přirozené. Ale musí to být rozumné pro vás, ne pro mě. Takže jaký je můj hlavní argument pro takovou investici? Vaše komparativní výhoda. Úroveň mezd v mé zemi je v porovnání s Německem přibližně třetinová. Snižuje to náklady a pro německé podniky to může být výnosné, proč ne. Máme zde podstatný nárůst mezd, přibližně osm procent, což je bez inflace ročně šest procent. Nad dvacet procent už možná nebude žádná komparativní výhoda. Ale dvacet let máte volný prostor pro své „lokty", abych tak řekl, což je dobré.

Podle mě se hospodářská politika v mé zemi zakládá na protestantské etice Maxe Webera, to samozřejmě víte. Spořit a investovat. Co víc, je to také princip Johna Maynarda Keynese, mého oblíbeného ekonoma. Víte, že máme nejnižší nezaměstnanost v celé Evropské unii, díkybohu, máme také nejnižší úroveň chudoby měřeno rozdílem mezi nejchudšími a nejbohatšími a máme velice dobrý ekonomický růst. Mimochodem, obávám se, že zase nastane světová ekonomická krize, protože všude je ekonomická krize výsledkem hlouposti politiků a hlouposti bankéřů. Dovolte, abych připomněl slogan Billa Clintona: „To je ekonomie, hlupáku." Pamatujete? V době, kdy byl Bill Clinton prezidentem, trvala ekonomická prosperita devět let, devět let. Protože on hloupý nebyl.

Každopádně, a nezmiňuji jméno žádného konkrétního politika, aby mi to nebylo dáváno za vinu, ale víte, první lekce jakékoliv seriózní ekonomické učebnice nabádá „vyhněte se protekcionismu, vyhněte se sankcím, vyhněte se clům". Paradoxní je, že spousta politiků nečte ekonomické učebnice, dokonce ani první lekci.

Pokud já, jako prezident mohu trochu ovlivnit hospodářskou politiku, existují některé základní principy. Za prvé investice mají růst rychleji než domácí spotřeba a domácí spotřeba má růst rychleji než spotřeba vlády. Za druhé co potřebujeme, je silná měna. A za třetí potřebujeme zvýšit úrokové sazby, abychom podpořili spoření. Velmi jednoduché principy, ale někde máte slabou měnu, někde jste pro změnu populisti. Proto preferujete domácí spotřebu před investicemi, protože, drazí kolegové, investice nemá volební právo. Před volbami mi James Cameron řekl, když ještě byl ministerským předsedou: „Parlamentní demokracie je úžasná, ale pořád jsou nějaké volby. Parlamentní nebo komunální nebo místní nebo evropské."

Aby mohla být zahájena diskuse, myslím, že by to stačilo, protože jsem zvědavý na vaše názory, vaše otázky a vaše návrhy. A nezapomeňte, že Česká republika je jednou z nejbezpečnějších zemí na světě,  například bezpečnější než Švýcarsko. Pokud máte nějaké investice ve Švýcarsku, buďte tak hodní, přesuňte je do České republiky. Švýcaři jsou bohatší než Češi, takže to pro vás bude dvojnásobná výhoda.

To je vše, děkuji za pozornost.

 

 

Projev prezidenta republiky při předávání ocenění Zlatý záchranářský kříž

Projev prezidenta republiky při předávání ocenění Zlatý záchranářský kříž

22.05.2019
  Milí přátelé, chtěl bych vám připomenout slova Talmudu, každý, kdo zachrání...

Projev prezidenta republiky při setkání s tiskem k ukončení oficiální návštěvy Maďarska

Projev prezidenta republiky při setkání s tiskem k ukončení oficiální návštěvy Maďarska

16.05.2019
  Dobrý den, dámy a pánové, nejdříve několik úvodních fakt. Maďarská...